Disclaimer

Ondanks de zorg en aandacht die wij besteden aan de invulling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op deze website wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

De op deze website opgenomen artikelen, persberichten, whitepapers, business cases of vergelijkbare publicaties kunnen door derden worden aangeleverd. HRinfo / RHinfo is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze publicaties en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen. HRinfo / RHinfo behoudt zich het recht om aangeleverde publicaties niet te plaatsen op haar websites zonder zich daarvoor te verantwoorden. HRinfo / RHinfo behoudt zich ook het recht voor materiaal van haar website te verwijderen of te wijzigen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving.

Bezoekers mogen geen auteursrechtelijke beschermde publicaties of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van HRinfo / RHinfo (ook niet via een eigen netwerk).

HRinfo / RHinfo, de redacteurs en de eigenaars van het domein zijn niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina en de daarop aangeboden diensten of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

Voor opmerkingen over de inhoud van de pagina of de aangeboden diensten kunt u ons bereiken via de contactpagina.