Skip to main content

Brussel, 31 maart 2022. Aan de vooravond van haar 20-jarig bestaan in België wil Ayming Belgium dit jaar een twintigtal nieuwe business performance experts aanwerven om te voldoen aan het groeiend aantal verzoeken van bedrijven die op zoek zijn naar financiële en fiscale optimaliseringsoplossingen. In 2022 zal ook het digitale platform Acciline+ worden gelanceerd, een innovatieve tool voor ondernemingen op het gebied voor preventie en gezondheid op het werk.

Ondanks de gezondheidsbeperkingen en de economische vertraging (als gevolg van de Covid-19-pandemie) is Ayming Belgium, een bedrijf dat gespecialiseerd is in business performance, in 2021 blijven groeien, met een omzetstijging van 10% tot 6,5 miljoen euro. “Onze klantenportefeuille is gegroeid en telewerken heeft weinig invloed gehad op ons bedrijf, omdat we ondanks de social distance proactief konden zijn en zeer nauwe banden met onze medewerkers hebben kunnen onderhouden. We hebben ook nieuwe ‘Aymers’ verwelkomd en opgeleid en hen met succes geïntegreerd in gemotiveerde teams”, zegt Laurie Pilo, Managing Director van Ayming Belgium.

Gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers

In 2021 hebben de experts van Ayming Belgium het fiscaal voordeel voor meer dan 8.000 Belgische O&O-projecten (gedeeltelijke vrijstelling van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing) geanalyseerd en veilig gesteld. “Sinds 2020 zien we een machtsstrijd tussen de fiscus en Belspo (Federaal Wetenschapsbeleid), die het concurrentievermogen van onze ondernemingen schaadt. De belastingautoriteiten zijn bijzonder streng voor het R&D-karakter van de projecten die in aanmerking komen voor de voordelen inzake bedrijfsvoorheffing, ook al zijn deze wetenschappelijk gevalideerd door Belspo, waarvan de adviezen, pro memorie, normaliter bindend zijn. In dit moeilijke klimaat werden in 2021 twee van de drie klanten van Ayming gecontroleerd op de toepassing van de gedeeltelijke vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers. Gelukkig konden we hen helpen om 98% van deze controles met succes te doorstaan,” zegt Laurie Pilo.

Op basis van zijn (haar?) expertise op dit gebied heeft Ayming Belgium in 2021 een salarisobservatorium opgericht, dat verschillen vaststelde tussen de gewesten (Brussel heeft een gemiddeld jaarloon dat 17% hoger ligt dan Wallonië en Vlaanderen op basis van de gegevens van 2019) en, minder verrassend, tussen de geslachten (23% verschil tussen het bruto jaarloon van mannen en vrouwen voor hetzelfde referentiejaar).

Finance & HR Performance

Ook op het gebied van de financiële prestaties worden bedrijven geconfronteerd met hinderpalen bij de overheid. “In 2021 zagen we bij de Brusselse kadasteradministratie een forse vertraging bij de verwerking van de aanvragen voor de vermindering van de vrijstelling van de onroerende voorheffing bij onze klanten. Dat is bijzonder jammer in een economisch klimaat dat moeilijker is geworden door de gezondheidscrisis, merkt Laurie Pilo op.

Op het gebied van human resources, een ander vakgebied van Ayming, hebben de teams van Ayming bedrijven geholpen meer dan 6 miljoen euro terug te vorderen, door de berekeningsgrondslagen veilig te stellen en de loonprocessen soepeler te laten verlopen. Dat is aanzienlijke winst in een periode waarin de kasposities fors onder druk staan.

Twee job datings in 2022

Eind 2021 stelde Ayming Belgium 45 mensen tewerk, hoofdzakelijk experts die gespecialiseerd zijn in financiële ondersteuning van ondernemingen. De inspanningen van de managementteams van Ayming om ieder zinvol werk te geven, werden in oktober 2021 bekroond met het label Great Place To Work , gebaseerd op directe feedback van werknemers, die werd verstrekt in het kader van een diepgaande en anonieme enquête over hun ervaringen op de werkplek.

In 2022 wil Ayming Belgium 24 nieuwe “Aymers” aanwerven, met name wetenschappelijke ingenieurs, payroll-specialisten en experts in vastgoedfiscaliteit. “Wij zullen twee job-dating sessies organiseren, ons originele handelsmerk, om dichter bij de kandidaten te staan”, kondigt Laurie Pilo aan.

Lancering van Acciline+ 

Om zijn groei in goede banen te leiden, wil Ayming Belgium in de loop van dit jaar een nieuw aanbod lanceren. Een daarvan is het digitale platform Acciline+, dat door zijn specialisten in samenwerking met een software-uitgever is ontwikkeld. Dankzij Acciline+ kunnen aangiften van arbeidsongevallen eenvoudiger worden aangegeven – niet minder dan 55.550 in 2020 – maar het gaat veel verder dan dat: dankzij de verschillende met elkaar verbonden modules is dit een innovatieve tool voor ondernemingen in het kader van de preventie en veiligheid op het werk.  Deze tool maakt het mogelijk om risico’s in kaart te brengen en te verminderen, om de factoren die aan de oorsprong liggen van een ongeval te structureren en een controle op de HVM-regelgeving (Hygiëne, Veiligheid en Milieu)- op te stellen. Het platform gaat vergezeld van een mobiele app, Myacci+, waarmee preventie “zo dicht mogelijk op het terrein” mogelijk wordt – bijvoorbeeld om een potentieel risico op de arbeidsplek te beoordelen of om teams in real time te waarschuwen wanneer zich een ongeval voordoet.

Admin

Author Admin

More posts by Admin