Skip to main content

Hybride werk

Sinds de pandemie uitbrak, zien ondernemingen zich genoodzaakt hun organisatie opnieuw uit te vinden. Daarbij hebben ze echter alle moeite om interessante profielen aan te trekken en te behouden. De nieuwe Brusselse start-up Xwork heeft het plan opgevat om hen een enorm voordeel te geven: de werknemers de kans bieden om in coworkingruimtes te werken, dankzij een volledig geïntegreerd platform. D’Ieteren, ISS, Orange Belgium, IBA en de NMBS maken deel uit van de eerste ondernemingen die bekoord werden door dit concept van hybride derde werkplek, in aanvulling op het werken in een bedrijfsomgeving en het thuiswerken.

Gedaan met werkdagenvan 9 tot 18 uur en de babbels rond het koffiezetapparaat. Zij hebben baan geruimd voor uitlopende videoconferenties, de moeilijkheid om gemotiveerd te blijven, een gezinsomgeving die niet altijd bevorderlijk is voor de concentratie… De pandemie heeft de verwachtingen van werknemers én hun werkwijzen overhoopgehaald. Zij heeft ondernemingen verplicht om hun werking te herzien en de lijnen uit te zetten van wat voortaan deze ‘New Way of Working’ zal zijn.

De tijd dringt. De VS, die altijd een stap vóór zijn op Europa, worden met een nieuwe economische trend geconfronteerd die ‘The Great Resignation’ (het grote ontslag) gedoopt werd en ongeziene aantallen werknemers vrijwillig hun baan ziet opgeven. In augustus 2021 waren ze in de VS met meer dan 4,3 miljoen om die stap te zetten. Dat is ongezien.

Ook in België is het fenomeen reeds waarneembaar: volgens een van de belangrijkste sociale secretariaten van het land is het aantal ontslagen bij de min dertigjarigen ten opzichte van 2020 met 44 % gestegen. 

Het is waar dat eenieder dankzij de opeenvolgende lockdowns de kans gekregen heeft om na te denken over zijn of haar carrière, werkomstandigheden en lange termijn doelen.

“Covid heeft het spel volledig veranderd”, bevestigt Muriel Van Antwerpen, People & Culture Director, ISS Facilities Services Belgium & Luxembourg. “Meer dan ooit beseffen we hoezeer zaken als de balans tussen werk en privé, ecologie en, bijgevolg, mobiliteit belangrijk zijn.”

De opkomst van de derde werkplek

Momenteel focaliseren de meeste bedrijven zich op de mogelijkheid om je uren ofwel thuis, ofwel fysiek aanwezig op het werk te presteren, twee plekken waarvan de beperkingen vandaag aan het licht komen.Thuiswerk is niet meteen bevorderlijk voor teamwork en laat niet altijd toe om je te concentreren op taken die een hoge creatieve waarde hebben. Omgekeerd vereisen sommige activiteiten met weinig toegevoegde waarde geen verplaatsing naar de – soms verafgelegen – kantoren van je bedrijf, over een traject dat voor Belgen bovendien vaak gelijkstaat met files en tijdverlies. Pendelaars wensen voortaan niet langer een verplaatsing van meer dan een halfuur te moeten doorstaan. Volgens een peiling van het consultancybureau Advanced Workplace Associates zou wereldwijd amper 3% van de kantoorbedienden vijf dagen per week terug naar kantoor willen keren. 

De combinatie van werkplekken is de grondslag van het hybride werken, dat vandaag in vele directiecomités op de agenda staat.

Naast de twee voornoemde alternatieven komt een derde mogelijkheid opzetten, met name de derde werkplekken op korte afstand. Deze bieden werknemers de nodige flexibiliteit en autonomie. Het principe? Je kan werken waar je wilt, thuis, op kantoor of waar dan ook.

“Bij Xwork zijn we fervente voorstanders van het hybride werken, legt co-founder Thierry Janssen uit. Elk van de drie H’s – Home, Hub en Headquarter – laat zich met de andere combineren om ondernemingen voor deze nieuwe werkwijze een passend kader te bieden.”

Het platform dat werken op afstand vergemakkelijkt

De Brusselse start-up is al meerdere maanden een software aan het ontwikkelen die werknemers in staat moet stellen om een werkdag te boeken in inspirerende, collaboratieve en nabijgelegen coworkingruimtes. Zij kunnen alleen komen om te werken of een vergaderzaal reserveren om met collega’s te vergaderen. Een innovatieve oplossing die de contouren van dit ‘nieuwe normaal’ uitzet en daarbij de integratie vergemakkelijkt van het hybride werken en het werken op afstand in de HR politiek van bedrijven.

De voordelen van Xwork zijn legio:

  • een businessmodel dat uitgaat van het ‘pay per use’ principe: bedrijven betalen voor de coworking dagen die de werknemers daadwerkelijk opgenomen hebben;
  • software-integratie in de boekingsplatformen van de coworkingruimtes; 
  • software-integratie in de HR en ERP systemen van bedrijven;
  • een co-creatie aanpak, om samen met de bedrijven het best mogelijke werkmodel te bepalen;
  • een verbetering van het welzijn van de werknemers;
  • een positieve impactop de vaste kosten, die deels omgezet worden naar variable kosten;
  • een argument om talent aan te trekken en te behouden.

Het doel van Xwork laat zich als volgt samenvatten: naarmate het welzijn en de werkefficiëntie verhogen, verminderen de kosten (transport, huur, productiviteitsverlies, …) en verkleint de ecologische voetafdruk.”, legt de co-founder uit.

Dat voordeel hebben de eerste bedrijven goed doorgrond die door deze nieuwe aanpak van het werk bekoord werden: “Zulke coworking plekken spelen in op de behoeftes rond mobiliteit en de optimalisatie van transporttijden, alsook op het verlangen om een ecologischer gedrag aan te houden door de CO2-uitstoot te beperken.”, stelt Muriel Van Antwerpen van ISS Facilities Services Belgium & Luxembourg vast. “Zij bevorderen een gevoel van verbondenheid met het bedrijf – een gevoel dat tijdens de coronacrisis achteruit boerde – door met andere collega’s, die je ter plekke weervindt, banden te smeden. Al bij al is het in contact met anderen dat de vlam van de creativiteit ontbrandt.”

10 bedrijven in de startblokken

Om aan de vereisten van de bedrijven te voldoen, werkt Xwork, dat officieel op 1 maart gelanceerd wordt, samen met 12 zorgvuldig uitgekozen coworking plekken.

Het beste bewijs dat deze start-up inspeelt op een brandende behoefte is te vinden in het feit dat tien ondernemingen hun werknemers reeds voorgesteld hebben om via Xwork van de coworking ervaring te genieten. Het gaat dan om niemand minder dan D’Ieteren, Edenred, ISS, Orange Belgium, IBA en de NMBS.

In het volgende kwartaal komen er 13 coworking plekken van het hoogste niveau bij, om nog dichter bij de woningen van de werknemers van grote bedrijven aanwezig te zijn.

www.xwork.cool

Hr Info

Author Hr Info

More posts by Hr Info