Skip to main content

37% van de bedrijfswagens in België een benzinemotor. Het aandeel van hybrides en elektrische wagens zit in de lift. Zij vertegenwoordigen vandaag 26,57% van de bedrijfswagens. Dat blijkt uit een persbericht van Partena Professional, gebaseerd op een analyse van bijna 42.000 voertuigen.

Vandaag is benzine de meest vertegenwoordigde motor bij de Belgische bedrijfswagens. Zij zijn goed voor maar liefst 37 procent. Dit aandeel bedroeg in 2018 slechts 11%.

Daar waar diesel vroeger dé verbrandingsmotor bij uitstek was voor bedrijfswagens (74% in 2018), is dit aandeel in 2022 teruggevallen naar 35 procent. Sinds ‘dieselgate’ bedraagt de daling bijna 10 procent per jaar.

Langzame stijging bij duurzame varianten

De elektrificatie van het bedrijfswagenpark zet zich langzaam voort. Partena Professional stelt vast dat het aandeel van elektrische bedrijfswagens is gestegen van 0,52% in 2018 tot 7,5% in 2022. Ook hybride bedrijfswagens op benzine zetten hun opmars voort: zij vertegenwoordigen 17 procent in 2022, terwijl dat in 2018 slechts 3,07 procent was. Hybride wagens op diesel maakten tussen 2018 en 2020 een vooruitgang van 0,25 naar 3 procent, maar ze daalden daarna weer tot 2,25 procent in 2022.

Het aantal LPG-wagens blijft marginaal, met een aandeel dat schommelt tussen 0,07 en 0,24 procent.

Elektrisch, hybride of fossiele brandstof: wat zijn de verschillen?

“Wanneer een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt van een werknemer voor privégebruik (of gedeeltelijk privé), dan heeft dat sociale en fiscale gevolgen, ongeacht of het om een elektrisch, hybride, diesel- of benzinemodel gaat,” verklaart Isabelle Caluwaerts, Legal Expert bij Partena Professional in het persbericht.

De werkgever moet een solidariteitsbijdrage (de ‘CO2-bijdrage’) betalen. Dit forfaitair bedrag hangt af van de CO2-uitstoot van het voertuigen. Elektrische voertuigen zorgen bijgevolg voor de laagste bijdragen.

De werknemer zal belast worden voor het privégebruik van de bedrijfswagen. Het belastbare voordeel wordt berekend op basis van de cataloguswaarde van het voertuig, het brandstoftype en de CO2-uitstoot van het voertuig. Voor 100% elektrische voertuigen wordt een minimum voorzien.

Hr Info

Author Hr Info

More posts by Hr Info